Work

Das Wikipedia-Lexikon in einem Band

wd:Q2569916

Wikipedia Lexikon in einem Band (doslova Lexikon Wikipedie v jednom svazku) je německý tištěný všeobecný jednosvazkový lexikon, který je zkrácenou verzí německé online-encyklopedie Wikipedia. Obsahuje zkrácené verze článků, které byly na německé wikipedii navštíveny nejčastěji v letech 2007/2008. Kniha byla vydána v září 2008 ve vydavatelství Wissen media Verlag, prodává se v běžných německých knihkupectvích. Obsah této knihy podléhá GFDL, tudíž je na konci uveden seznam okolo 90 000 uživatelů Wikipedie, včetně těch, co psali jiné články než vybrané v encyklopedii.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 2008

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline