Work

Het vijfde zegel

wd:Q2591233

Het vijfde zegel is een historische roman van Simon Vestdijk over de 16e-eeuwse [Griekse] schilder El Greco aan het Spaanse hof en zijn relatie met Filips II van Spanje. Vooral de scènes waarin El Greco door de Inquisitie wordt ondervraagd zijn zeer beklemmend. De roman verscheen in 1937 en telde in de eerste druk 432 bladzijden. Hendrik Marsman noemde het boek: 'onze beste historische roman', hoewel Vestdijk zelf later niet zo enthousiast meer was over zijn roman. De titel is afkomstig uit de Openbaring van Johannes, vers 6:9 En toen het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het Woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van diegenen die op aarde wonen?
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline