Work

Hunting Ground cover

Hunting Ground

wd:Q27614675

Hunting Ground (letterlik: "Jachtgebiet") is it trêde diel fan 'e Alpha and Omega-searje fan 'e Amerikaanske skriuwster Patricia Briggs. It is in fantasyroman fan it subsjenre fan 'e urban fantasy dy't skreaun is yn it personele perspektyf, en ferhellet oer it wearwolvepear Charles en Anna Cornick. Hunting Ground waard foar it earst publisearre yn 2009, troch de New Yorkske útjouwerij Ace Books, as hardcoveredysje. Letter ferskynden der ek werprintingen yn paperbackfoarm by de Britske útjouwerij Orbit Books.
Read more or edit on Wikipedia

part of: Alpha and Omega
part of the series: Alpha and Omega
original title: Hunting Ground
language: English
date of publication: 2009
genre: fantasy, urban fantasy

Public

inventorying

editions

add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline