Work

Verzamelde gedichten

wd:Q2785400

In 1947 verschenen de Verzamelde gedichten van J.C. Bloem bij de uitgeverij van A.A.M. Stols. In 1965 verschenen ze voor het eerst bij uitgeverij Athenaeum - Polak & Van Gennep; in 2002 verscheen een speciale uitgave van de bundel, de zeventiende druk, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de laatste uitgeverij, gebaseerd op de wetenschappelijk uitgebrachte editie van diens gedichten uit 1979 van de KNAW.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline