Work

Visitor cover

Visitor

wd:Q27897598

Visitor is it santjinde diel fan 'e Foreigner-searje fan 'e Amerikaanske skriuwster C.J. Cherryh. De titel betsjut: "Besiker". It is in science fiction-roman dy't skreaun is yn it personele perspektyf. Visitor ferhellet oer de tolk Bren Cameron, dy't belêstge is mei it ûnderhâlden fan 'e kontakten tusken de bûtenierdske atevi en de minsklike koloanje dy't him om histoaryske redens op 'e wrâld fan 'e atevi fêstige hat. It boek waard foar it earst publisearre yn 2016, troch de New Yorkske útjouwerij DAW Books, mei in omslach makke troch Todd Lockwood. Krekt as de oare dielen fan 'e Foreigner-rige wie Visitor tige súksesfol en krige it loovjende kritiken fan 'e resinsinten. It waard yn 2017 nominearre foar in Locus Award yn de kategory bêste roman.
Read more or edit on Wikipedia

part of: Foreigner universe
original title: Visitor
language: English
date of publication: 2016
genre: science fiction

Public

Show on map
inventorying

editions

add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline