Anthony Mertens

1946 - 2009
country of citizenship:  Kingdom of the Netherlands
native language:  Dutch
languages spoken, written or signed:  Dutch

Anthony Mertens (Eindhoven, 21 november 1946 - Amsterdam, 4 april 2009) was een Nederlandse universitair docent en literatuurcriticus. Hij schreef lang kritieken voor De Groene Amsterdammer. In 2004 kreeg Mertens een herseninfarct. Hierover schreef hij Zwaluwziek, leven na een herseninfarct. Hij doceerde Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1993 tot 2004 werkte hij bij Uitgeverij Querido, waar hij de vaste redacteur was van A.F.Th. van der Heijden en Hella S. Haasse. Zijn proefschrift Sluiproutes en dwaalwegen is een studie van het werk van de Nederlandse schrijver Jacq Vogelaar. Source: Wikipedia (nl)

Series

There is nothing here

Create a new serie

Articles

There is nothing here

Human - wd:Q2797216

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline