Work

Czarny Młyn

wd:Q27989063

Czarny Młyn – przygodowo-fantastyczna powieść grozy dla młodzieży Marcina Szczygielskiego. Pierwszym wydawcą książki był Stentor (2011 r.), kolejne wydania ukazują się nakładem Instytutu Wydawniczego Latarnik (od 2015 r.).
Read more or edit on Wikipedia

original title: Czarny Młyn
language: Polish
date of publication: 2011
genre: young adult novel, adventure fiction, fantasy, dystopian fiction
main subject: environmental science

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline