Work

Selambs

wd:Q28154042

Selambs är en roman från 1920 av den svenske författaren Sigfrid Siwertz. Romanen handlar om den hänsynslösa syskonskaran Selambs på godset Selambshov decennierna före första världskriget. De fyra äldre syskonen drivs i av begäret efter pengar och alla utvecklas till förbrytare, i legal eller moralisk mening.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline