Work

De släckta metropolerna

wd:Q28154051

De släckta metropolerna är en roman från 1937 av den svenske författaren Rütger Essén, utgiven under pseudonymen Leif Erikson. Den handlar om hur nästan hela mänskligheten utrotas av en radikal pessimist. En mindre grupp överlever i Stockholm och bygger upp ett nytt samhälle. Essén var ledande inom Sveriges nationella förbund och hans politiska åskådning är central i bokens skildring. Det är hans första och enda roman.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline