Work

W kręgu paryskiej Kultury

wd:Q28671783

W kręgu paryskiej Kultury – seria książek ukazujących się od 2012 roku nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu i Instytutu Książki. Publikowane są w niej teksty autorów publikujących na łamach paryskiej Kultury i Zeszytów Historycznych oraz ich książki wydane w ramach serii: Biblioteka Kultury.
Read more or edit on Wikipedia

language: Polish

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline