adventure comic

comic genre

El còmic d'aventures és un dels gèneres d'acció més populars dins del còmic. Als gèneres de còmic, una de les diferenciacions que es fa, és entre còmic realista, i còmic d'humor. El còmic realista, també sol anomenar-se còmic d'aventures, doncs aquesta és una de les temàtiques més generals en aquest tipus de còmic.
Read more or edit on Wikipedia

genre: adventure comic

49
you are offline