Work

Sermones ad populum

wd:Q2917810

De Sermones ad populum zijn de preken van de kerkvader Augustinus (354 – 430). Augustinus was bijna veertig jaar priester (vanaf 391) en bisschop (vanaf 396) van Hippo Regius. Gedurende die periode heeft hij naar schatting zesduizend maal gepreekt. Een kleine zeshonderd hiervan zijn overgeleverd. Augustinus' preken (sermones) worden verdeeld in vier groepen: Preken over de Bijbel (sermones de Scripturis) Preken over het tijdeigen (sermones de tempore) Preken over de heiligen (sermones de sanctis) Preken over verschillende onderwerpen (sermones de diversis).Augustinus heeft deze preken voornamelijk gehouden in Hippo Regius, maar er zijn er ook die zijn uitgesproken in andere plaatsen uit zijn omgeving, zoals Carthago en Utica. Augustinus was namelijk niet alleen populair in zijn eigen stad, maar hij was ook een graag gezien gastpredikant.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Sermones ad populum
language: Latin

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline