Work

Dossier Nachtwacht

wd:Q2921099

Dossier Nachtwacht is een stripalbum van Agent 327, getekend door Martin Lodewijk. Het dossier is voor het eerst verschenen in stripweekblad Eppo in 1979 (nr. 6 t/m 36 en 43 t/m 45). Het album is het zevende deel van de Oberon/Eppo-reeks, in 1980 uitgegeven door Oberon, en het achtste deel van de nieuwe (op tekst bijgewerkte en opnieuw ingekleurde) reeks, in 2001 uitgegeven door Uitgeverij M. In deze uitgave werden er enkele zaken ingrijpend veranderd bij de herinkleuring; zo werden nu foto's van De Nachtwacht zelf in het verhaal gebruikt, terwijl er in de oorspronkelijke versie er nogal simpele tekeningen voor gebruikt werden. Het verhaal wordt over het algemeen als een van de leukste uit de reeks beschouwd.
Read more or edit on Wikipedia

part of the series: Agent 327

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline