Work

Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard

wd:Q29526392

Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard er en roman, der blev udgivet i 1862 af professor, dr.theol. Henrik Scharling, som skrev under pseudonym: "Nicolai, 18 Aar gammel". Romanen havde han påbegyndt i Strasbourg og fuldendt, da han sejlede på Nilen. Romanen blev en stor succes og havde ved århundredeskiftet opnået 12 oplag. I 1875 fulgte en fortsættelse under titlen Min Hustru og jeg, Fortælling af Nicolai, ung Ægtemand.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1862

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline