Work

معرفت‌الروح

wd:Q2993407

کتاب معرفت‌الروح(۱۳۴۸ ش) از تألیفات نظری استاد الهی (نورعلی الهی) (۱۲۷۴–۱۳۵۳ شمسی) محسوب می‌شود و حاصل تحقیقات او در زمینه الهیات و فلسفه و پژوهش در ابعاد گوناگون روح انسان است.کتاب معرفت‌الروح، به مسائل روح می‌پردازد، مسائلی مانند اثبات وجود روح و بقای آن، و مراحلی که روح در طی مسیر کمال باید طی کند تا به مقصد نهایی خود، یعنی کمال برسد. موضوعات دیگری از جمله وجود خدا، عالم برزخ، معاد و رستاخیز نیز در این کتاب بررسی شده‌است. در مورد هر یک از این مسائل، استاد الهی از دیدگاه‌های مختلف به بحث و استدلال می‌پردازد و تشخیص میزان اعتبار و صحت و سقم هر یک را به خواننده واگذار می‌کند.در میان هشت فصل کتاب، فصل هفتم از جایگاه خاصی برخوردار است. در این فصل، استاد الهی توضیحاتی دربارهٔ نظریهٔ کلی تکامل و جنبه‌های مختلف سیرکمال روح و نیز شرح تازه‌ای از برزخ و نحوه اقامت روح در آن می‌دهد. در همین بخش، چرخهٔ زندگی‌های متوالی، تحت شرایط حاکم بر سیر کمال روح در این جهان و عالَم بعد مطرح می‌شود.استاد الهی، با توضیح اصل زندگی‌های متوالی، یکی دیگر از مفاهیم اصلی مشی فکری خود را بیان می‌کند و بر اساس این اصل پاسخ‌هایی در مورد بی‌عدالتی‌های مشهود در جهان ارائه می‌دهد. در آخرین فصل کتاب، جهت روشن‌تر شدن موضع اصلی پیروان نظریهٔ سیرتکامل و رفع شبهات احتمالی، استاد الهی علل مردود بودن نظریهٔ تناسخ نزد علما و فلاسفه را بیان کرده و تفاوت آن را با نظریهٔ سیرتکامل به دقت شرح می‌دهد.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1969
genre: essay

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline