Work

Iesu!

wd:Q3042694

Drama Gymraeg gan Aled Jones Williams yw Iesu!, a berfformiwyd am y tro cyntaf yn theatr Sherman Cymru, Caerdydd ar 5 Awst 2008, yr un adeg a chynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn y ddinas. Cynhyrchwyd y ddrama gan Theatr Genedlaethol Cymru. Mae'r ddrama wedi profi i fod yn un dadleuol iawn, oherwydd ei fod yn portreadu Iesu fel merch. Cysidrwyd hyn gan nifer o grŵpiau Cristnogol i fod yn gableddus, tra bod eraill yn croesawu'r ddrama fel un a oedd yn peri i bobl feddwl ymhellach.Cyhoeddwyd y sgript ar ffurf llyfr clawr meddal gan Wasg Gomer.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Iesu!
language: Welsh
date of publication: 2008
genre: play

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline