Series

Arcydzieła Literatury Nowogreckiej

Arcydzieła Literatury Nowogreckiej – seria wydawnicza, której zadaniem jest przedstawienie dzieł literackich napisanych w języku greckim w czasach nowożytnych, do tej pory nieznanych w Polsce i nietłumaczonych na język polski. Seria jest publikowana przez Wydawnictwo DiG. Jej symbolem jest syrena (albo gorgona) z podwójnym ogonem. Dotychczas ukazało się dziesięć tomów. Redaktorem serii jest profesor Małgorzata Borowska. Logo serii wiąże się z legendą, według której marynarzom na otwartym, morzu ukazuje się syrena, która zadaje im pytanie: "Czy nadal żyje i panuje", dotyczące króla Aleksandra Macedońskiego, jak też całej tradycji hellenistycznej.
Read more or edit on Wikipedia

language: Polish

    Welcome to Inventaire

    the library of your friends and communities
    learn more
    you are offline