Work

Világtörténet

wd:Q31095066

A Weisz Keresztély János-féle Világtörténet egy nagy, az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában megjelent egyetemes történeti munka. Valószínűleg a létező legterjedelmesebb magyar nyelvű világtörténet.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1897 or 1905

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline