Work

Кормилари

wd:Q31186205

Кормилари (грч. Κυβερνῆται) наслов је једне комедије грчкога песника Менандра, који је деловао у оквиру нове атичке комедије. Фрагмент овога комада сачуван је на папирусу.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Κυβερνῆται
language: Ancient Greek
genre: New Comedy

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline