Work

Вечери в Антимовския хан

wd:Q31306159

„Вечери в Антимовския хан“ е цикъл от разкази на Йордан Йовков, който той започва да пише в Букурещ през 1922 година и завършва в София през пролетта на 1928 г. В него има седем разказа. Критиката я нарича „една от най-мъдрите книги на Йовков, с дълбоко философско обобщение за живота, за това, което отминава и за това, което остава.“
Read more or edit on Wikipedia

original title: Вечери в Антимовския хан
language: Bulgarian
date of publication: 1928

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline