Work

Cartrefi Cymru

wd:Q31358912

Casgliad o ysgrifau gan Owen Morgan Edwards (1858–1920) yw Cartrefi Cymru a cyhoeddwyd gyntaf gan Hughes a'i Fab, Wrecsam, ym 1896. Mae'r llyfr yn dangos ymweliadau yr awdur i ddeuddeg o leoedd ar draws Cymru sy'n gysylltiedig â phobl nodedig o hanes Cymru, awduron yn bennaf. Mae'r daith yn fath o bererindod, ymchwiliad i'r cymeriad Cymreig (groesawgar a rhinweddol gan amlaf), a gwerthfawrogiad o dirwedd Cymru. Dyma rhestr y penodau, gyda'r lleoedd a'r bobl a ddisgrifir: 1 Dolwar Fechan, Cartref Emynyddes Dolwar Fach, Llanfihangel-yng-Ngwynfa, Powys, man geni'r emynyddes Ann Griffiths (1776–1805) 2 Tŷ Coch, Cartref Pregethwr Tŷ Coch, Pennant-Lliw, Llanuwchllyn, Gwynedd, man geni'r llenor a gweinidog Robert Thomas (enw barddol Ap Vychan) (1809–1880) 3 Gerddi Bluog, Cartref Bardd Gerddi Bluog, Llanbedr, Gwynedd, cartref y bardd a chyfieithwr y salmau Edmwnd Prys (1544–1623) 4 Pant y Celyn, Cartref Per Ganiedydd Pantycelyn, Llanfair-ar-y-bryn, Sir Gaerfyrddin, cartref y bardd a emynydd William Williams (Pantycelyn) (1717–1791) 5 Bryn Tynoriad, Cartref Gwladgarwr Bryntynoriad, Rhydymain, Gwynedd, man geni'r bardd a newyddiadurwr Ieuan Jones (enw barddol Ieuan Gwynedd) (1820–1852) 6 Trefeca, Cartref Diwygiwr Trefeca, Powys, lle sefydlodd Howel Harris (1714–1773), arloeswr y Diwygiad Methodistaidd, gymuned Gristnogol "Teulu Trefeca" yn 1752 7 Caer Gai, Cartref Uchelwyr Caer Gai, Llanuwchllyn, Gwynedd, cartref y bardd a brenhihwr Rowland Vaughan (tua 1590–1667) 8 Cefn Brith, Cartref Merthyr Cefn-brith, Mynydd Epynt, cartref y merthyr Protestannaidd John Penry (1559–1593) 9 Glas Ynys, Cartref Bardd Cwsg Lasynys Fawr, Gwynedd, man geni'r llenor crefyddol Ellis Wynne (1671–1734), awdur Gweledigaethau y Bardd Cwsc 10 Tŷ'r Ficer, Cartref Bardd Moes Tŷ'r Ficer, Llanymddyfri, cartref y bardd Rhys Prichard, "yr Hen Ficer" (1579?–1644) 11 Y Garreg Wen, Cartref Canwr Y Garreg Wen, Ynyscynhaearn, Gwynedd, cartref y telynor Dafydd y Garreg Wen, David Owen (1710–1739) 12 Tyddewi, Cartref Sant Tyddewi, Dyfed, beddrod Dewi Sant (bu farw 589)
Read more or edit on Wikipedia

original title: Cartrefi Cymru
language: Welsh

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline