Work

Schacko Klak

wd:Q31735519

Schacko Klak: Biller aus der Kandheet (1935-1945) ass e Roman op Lëtzebuergesch vum Roger Manderscheid, deen 1988 bei den Éditions Phi erauskoum.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Schacko Klak
language: Luxembourgish
date of publication: 1988
genre: novel

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline