Work

Odkaz (Le Lais)

wd:Q3223882

Le Lais je původní název francouzské básnické skladby, jejímž autorem je François Villon. Dochovala se v pěti rukopisech z konce 15. století pod různými názvy (většinou jako „Závěť“ – sám autor byl ovšem proti tomuto názvu). Pojmenování Malá závěť nebo Malý Testament se u nás používá proto, že pod tímto názvem byla Villonova prvotina chybně přeložena do češtiny a název se již vžil. Tato básnická skladba obsahuje 40 osmiveršových slok, čili 320 veršů. Vznikla jako dílo jeho „ztřeštěného mládí“ v zimě roku 1456, pravděpodobně krátce před vyloupením teologické fakulty, na němž se Villon podílel. Dílo představuje satirické rozloučení se světem. Autor zde vyjadřuje komická přání a odkazy přátelům a nepřátelům.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Le Lais
date of publication: 1457
genre: poetry

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline