Work

Mil proverbis

wd:Q3224023

Mil proverbis és una obra de Ramon Llull que conté sentències que abracen àmbits diversos: teologia, filosofia, moral, vida social i vida pràctica. Van repartides en cinquanta-dos capítols, el nombre per capítol variant de disset o vint-i-dos, amb una mitjana de vint. Cada capítol està dedicat a una virtut, una qualitat moral o una condició. El principi segueix l'ordenança d'una jerarquia : De Déu, De prelat, De príncep, De subjecte, etc. Les qualitats de l'obra són la lleugeresa en la concisió, la simplicitat tota didàctica, la musicalitat mnemotècnica; la redacció essent alliberada dels constrenyiments de la demostració escolàstica, de les feixugors del seu aparat. Aquestes sentències revelen una intel·ligència girada cap a la perfecció, així com una destresa a concentrar l'amplitud de la llum. Aquestes dues qualitats han de fer de l'obra un clàssic del pensament.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Mil proverbis
date of publication: 1302
genre: proverb
main subject: theology, philosophy

Ebooks: on Wikisource

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline