science fiction literature

Ulmekirjandus ehk teaduslik-fantastiline kirjandus on ilukirjandus, mis kasutab fantastilist ainestikku. Ulmekirjandust piiritletakse ja liigitatakse samal alusel nagu ulmet üldse. Et ulme on levinud eeskätt kirjanduses ja filmikunstis ning filmikunst on suhteliselt noor, siis ulme tekkelugu tähendabki ulmekirjanduse tekkelugu. Tavaliselt jagatatakse ulmekirjandus kolme suurde rühma: teadusulmeks (science fiction), imeulmeks (fantasy) ja õudusulmeks (horror).
Read more or edit on Wikipedia

authors

works

Welcome on Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline