Work

Fascinace skutečností - hyperrealismus v české malbě

wd:Q32768291

Fascinace skutečností – hyperrealismus v české malbě byla výstava malířů, jejichž tvorba definuje směr hyperrealismus v česku. Výstava se konala v roce 2017 v Muzeu umění v Olomouci a zahrnovala díla od 70. let 20. století až do roku 2017. K výstavě byla vydána stejnojmenná odborná publikace, kde autory textů jsou: Jana Geržová – historička a kritička umění. Působila jako kurátorka Synagógy – Centra súčasného umenia pri Galérii Jána Koniarka v Trnave. V letech 2001-2012 pracovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Je šéfredaktorkou časopisu Profil súčasného výtvarného umenia. Gordon Graham – profesor filozofie a umění Henry Luce III na Princeton Theological Seminary ve spojených státech amerických. Je mimo jiné také autorem knihy Filozofie umění, která vyšla v mnoha jazycích světa. Kenneth G. Hay – emeritní profesor a vedoucí School of Design University of Leeds. Je činným umělcem a kritikem umění. Barbora Kundračíková – historička umění. Působí v Muzeu umění Olomouc a vyučuje na katedře Estetiky filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jan Kříž – historik umění, člen a krátce prezident české sekce AICA. Pracoval v Alšově jihočeské galerii, v Československé akademii věd (Ústav dějin umění), V Národní galerii v Praze, Českém muzeu výtvarných umění v Praze a na Akademii výtvarných umění v Praze. Martina Vítková – historička umění a kurátorka. Působila v řadě galerií (Galerie moderního umění v Hradci Králové, Muzeum Kampa atd.).
Read more or edit on Wikipedia

original title: Fascinace skutečností - hyperrealismus v české malbě
language: Czech
date of publication: 2017

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline