Work

Frithiofs saga

wd:Q3370801

För filmen som bygger på diktverket, se Fritiofs saga (film) Frithiofs saga är ett diktverk av Esaias Tegnér, som första gången publicerades i bokform 1825; delar av verket hade tidigare publicerats i Götiska Förbundets tidskrift Iduna. Verket är inspirerat av Fritjof den djärves saga som är en isländsk så kallad fornaldarsaga. De första delarna av Frithiofs saga publicerades hösten 1820 i Iduna och tidskriften innehöll då romanserna Frithiof och Björn, Frithiof kommer till Kung Ring, Isfarten och Frithiofs frestelse. 1822 publicerade Iduna de avslutande fem delarna. Diktverket väckte stor uppmärksamhet och blev snart också spridda utanför Sverige; några av romanserna hade översatts av Amalia von Helvig och publicerats i en tysk tidskrift. Romanserna samlades snart i ett band, Frithiofs saga, som Tegnér publicerade på eget förlag sommaren 1825. I september samma år kom den andra upplagan. De två första upplagorna sålde snabbt 4 000 exemplar.Totalt består "Frithiofs saga" av 24 dikter, "romanser", alla författade på olika versmått : Frithiof och Ingeborg Kung Bele och Thorsten Wikingsson Frithiof tager arv efter sin fader (hexameter) Frithiofs frieri Kung Ring Frithiof spelar schack Frithiofs lycka Avskedet (blankvers) Ingeborgs klagan Frithiof på havet Frithiof kommer till Angantyr (alexandrin) Frithiofs återkomst Balders bål Frithiof går i landsflykt Vikingabalk Frithiof och Björn Frithiof kommer till Kung Ring (nibelungenstrof) Isfarten (knittelvers) Frithiofs frestelse Kung Rings död Rings drapa (fornyrdislag) Konungavalet Frithiof på sin faders hög ("ottave rime") Försoningen (trimeter)
Read more or edit on Wikipedia

original title: Frithiofs saga
genre: poetry collection

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN
Saga Tome 8

inv:df0aad168c4d0bfa6f55567973091b6b

author: Brian K. Vaughan, Fiona Staples

part of the series: Saga
series ordinal: 8

series
works
Merge

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline