Work

Njeriu i mirë

wd:Q33800883

"Njeriu i mirë" është një libër me tregime i shkruar nga autori Dritëro Agolli. Libri është botuar nga Shtëbia Botuese Rilindja (OPGBG) në Prishtinë në vitin 1973 dhe ka 313 faqe me madhësi 20 cm.
Read more or edit on Wikipedia

language: Albanian

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline