Work

Mosha e bardhë

wd:Q33800911

"Mosha e bardhë" është një dramë në tri akte, shkruar nga Dritëro Agolli dhe botuar në vitin 1975 nga Shtëpia Botuese Rilindja (OPGBG) në Prishtinë. Libri ka 100 faqe me madhësi 19 cm.
Read more or edit on Wikipedia

language: Albanian

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline