Work

Njerëz të krisur

wd:Q33801034

"Njerëz të krisur" është një përmbledhje me tregime shkruar nga Dritëro Agolli. Libri është botuar në Tiranë nga Shtëpia Botuese "Apolonia" në vitin 1995 dhe ka 163 faqe.
Read more or edit on Wikipedia

language: Albanian

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline