Miguel de Cervantes

Almirante Cervera-class cruiser

El Miguel de Cervantes era un creuer lleuger de la classe Cervera, pertanyent a la Marina espanyola. La seva construcció va ser autoritzada pel Reial Decret del 31 de març de 1926 dins del projecte de construccions navals del contraalmirall Honorio Cornejo. Va ser avarat al Ferrol el 15 de maig de 1928 i retirat del servei el 1964.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Miguel de Cervantes

0
Feedback
you are offline