Work

כושיתה בת אילת

wd:Q34168204

כּוִּשׁיתַה בַּת-אֵילָת הוא ספר ילדים מאויר שכתבה ואיירה האמנית, מחלוצות האיור בארץ ישראל, איזה הרשקוביץ (על עטיפת הספר מופיע שמה הפרטי בלבד - איזה). הספר יצא בשנת 1962 בתל אביב בהוצאת נ’ טברסקי, בסדרת הספרים "ספריה לילד - עִזָה". הסיפור שבספר ילדים זה סובב סביב חתולה בשם "כושיתה", ילידת העיר אילת שהרשקוביץ הייתה מראשוניה. הספר הקצר כולל את הרפתקאותיה של כושיתה, המתרוצצת לחוף הים, דבר המקשר אותה לאילת השוכנת לחוף הים האדום. לאורך כל הסיפור מתפעלת ומתפעמת כושיתה מן העולם הגדול והיפה הסובב אותה. בראשית הסיפור רצה כושיתה לים ומשתובבת עם דגיו. לאחר מכן היא צופה בעולם הגדול ובחיותיו, ומחליטה כי היא "תלך לבדה לראות את הכל" - היא "חתולה עצמאית!". בסיומו של הסיפור מציגה הרשקוביץ כיצד מאז לידתה הייתה כושיתה סקרנית. מאז נולדה לצד שתי אחיותיה, ב"סלסלה אחת", החלה לחקור את העולם הסובב אותה.
Read more or edit on Wikipedia

original title: כּוִּשׁיתַה בַּת-אֵילָת
language: Hebrew
date of publication: 1962
genre: children's literature

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline