Work

Դարվինականություն

wd:Q35634991

Դարվինականություն (Տարուինականութիւն: Ազատ ի գիտութիւնս), 1901 թվականին լույս տեսած Նազարեթ Տաղավարյանի աշխատությունը, որտեղ պարզաբանվել է էվոլյուցիոն ուսմունքի էությունը: Հրատարակվել է Կոստանդնուպոլսում Ն. Կ. Պերպերյանի տպարանում 1901 թվականին: Տաղավարյանը «Երկրագունտ» ու «Գիտական շարժում» ամսագրերում հրատարակել և որոշ բարեփոխումներով վերահրատարակել է իր աշխատությունը, որտեղ պարզաբանել է էվոլյուցիոն ուսմունքի էությունը և մերժել աղետների ու բազմապատիկ արարչագործության կրոնաիդեալիստական ուսմունքները:
Read more or edit on Wikipedia

original title: Դարվինականություն
date of publication: 1901
genre: biology

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

no result

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline