Work

Closely Watched Trains

wd:Q3998257

Ostře sledované vlaky je novela z druhé vlny poválečné prózy Bohumila Hrabala. Poprvé byla vydána roku 1965. Nakladatelství Československý spisovatel.Při tvorbě Ostře sledovaných vlaků se Bohumil Hrabal inspiroval skutečnou událostí z období Protektorátu Čechy a Morava, a to odpálením německého muničního vlaku podskupinou partyzánské skupiny Podřipsko nedaleko stanice Stratov. Zároveň se v knize odrážejí Hrabalovy zkušenosti ze stanice Kostomlaty nad Labem, kde Bohumil Hrabal zastával na konci druhé světové války funkci výpravčího.
Read more or edit on Wikipedia

language: Czech
date of publication: 1965
genre: novel
narrative location: Czechoslovakia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline