anonymous

term used to describe the unknown author of a work

occupation: artist, composer, librettist

Ebooks: on Wikisource

Anonim ( yun. ανώνυμος - adsız, imzasız — 1) məktub və ya əsərində öz adını yaxud təxəllüsünü gizlədən və ya adsız dərc etdirən müəllif; 2) müəllifinin adı bəlli olmayan, yaxud göstərilməyən əsər. İmzasız mətn kimi məktub, SMS, şikayət, məlumat ola bilər."Anonim" kimi həm imzasız və ya digər adla imzalanma götürülə bilər. Əsas motiv kimi imzalayan şəxsin qeyri-müəyyənliyi götürülür. Ədəbiyyatda anonim kimi imzası olmayan əsər götürülür. Ləqəb və şərti ad anonim hesab edilmir. Müəllif mürtəce qüvvələrin, senzuranın təqibindən qorunmaq məqsədilə, yaxud bu və ya başqa bir səbəbə görə öz müəllifliyini bildirmək istəmədikdə əsərlərini anonim – adsız, imzasız nəşr etdirməli olur. M. F. Axundzadə istibdad və fanatizm əleyhinə yazılmış “Kəmalüddövlə məktubları” adlı fəlsəfi əsərində müəllifliyini gizlətməyə məcbur olmuşdur. “Molla Nəsrəddin” jurnalında satirik yazıların və miniatürlərin çoxu imzasız dərc edilmişdir. Anonim əsərin müəllifinin müəyyənləşdirilməsi tarixi sənəd və məxəzlərin dərindən araşdırılmasını, əsərin dil və üslubunun müqayisəli təhlil olunmasını tələb edir.
Read more or edit on Wikipedia

works

249

Go Ask Alice

1971 novel by Beatrice Sparks

author: anonymous

1970

Annie's Baby

book by Beatrice Sparks

author: Beatrice Sparks, anonymous

Meu Benzinho

poem written by anonymous

author: anonymous

Le grand mammouth

book by Fabrice Cayla

author: Fabrice Cayla, Jean-Pierre Pécau
illustrator: anonymous

1986

La casa del tesoro di Rhampsinit

short story by Göttingen manuscript

author: anonymous

Aegimius

poema epico greco antico

author: anonymous

Alliterative Morte Arthure

Middle English alliterative poem

author: anonymous

articles

903

Chronique de la quinzaine - 30 juin 1844 ( 1844 )

redactioneel artikel in Revue des deux Mondes

author: anonymous

Essais d’histoire contemporaine. — Une réforme politique en Autriche ( 1873 )

article de anonyme

author: anonymous

Chronique de la quinzaine - 14 septembre 1833 ( 1833 )

redactioneel artikel in Revue des deux Mondes

author: anonymous

Chronique de la quinzaine - 31 août 1833 ( 1833 )

redactioneel artikel in Revue des deux Mondes

author: anonymous

Chronique de la quinzaine - 14 août 1833 ( 1833 )

redactioneel artikel in Revue des deux Mondes

author: anonymous

Welcome on Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline