anonymous

term used to describe the unknown author of a work

occupation: artist, composer, librettist

Ebooks: on Wikisource

Anonim ( yun. ανώνυμος - adsız, imzasız — 1) məktub və ya əsərində öz adını yaxud təxəllüsünü gizlədən və ya adsız dərc etdirən müəllif; 2) müəllifinin adı bəlli olmayan, yaxud göstərilməyən əsər. İmzasız mətn kimi məktub, SMS, şikayət, məlumat ola bilər."Anonim" kimi həm imzasız və ya digər adla imzalanma götürülə bilər. Əsas motiv kimi imzalayan şəxsin qeyri-müəyyənliyi götürülür. Ədəbiyyatda anonim kimi imzası olmayan əsər götürülür. Ləqəb və şərti ad anonim hesab edilmir. Müəllif mürtəce qüvvələrin, senzuranın təqibindən qorunmaq məqsədilə, yaxud bu və ya başqa bir səbəbə görə öz müəllifliyini bildirmək istəmədikdə əsərlərini anonim – adsız, imzasız nəşr etdirməli olur. M. F. Axundzadə istibdad və fanatizm əleyhinə yazılmış “Kəmalüddövlə məktubları” adlı fəlsəfi əsərində müəllifliyini gizlətməyə məcbur olmuşdur. “Molla Nəsrəddin” jurnalında satirik yazıların və miniatürlərin çoxu imzasız dərc edilmişdir. Anonim əsərin müəllifinin müəyyənləşdirilməsi tarixi sənəd və məxəzlərin dərindən araşdırılmasını, əsərin dil və üslubunun müqayisəli təhlil olunmasını tələb edir.
Read more or edit on Wikipedia

works

253

Le voyage d'Ulysse

book by Fabrice Cayla

author: Fabrice Cayla, Jean-Pierre Pécau
illustrator: anonymous

1986

Mousquetaire du Roy

book by Fabrice Cayla

author: Fabrice Cayla, Jean-Pierre Pécau
illustrator: anonymous

1986

Le grand mammouth

book by Fabrice Cayla

author: Fabrice Cayla, Jean-Pierre Pécau
illustrator: anonymous

1986

La Tante supposée

novel by Miguel de Cervantes, anonymous

author: anonymous, Miguel de Cervantes

Le manuscrit mystérieux

book by Pierre Cléquin

author: Pierre Cléquin
illustrator: anonymous

1986

Tavola ritonda

medieval Arthurian chivalric romance composed in Tuscan

author: anonymous

Mom, I Need to be a Girl

Non-fiction by "Just Evelyn", the mother of a transgender former teenager.

author: anonymous

1998

articles

907

Chronique de la quinzaine - 30 juin 1846 ( 1846 )

redactioneel artikel in Revue des deux Mondes

author: anonymous

Chronique de la quinzaine - 14 juillet 1836 ( 1836 )

redactioneel artikel in Revue des deux Mondes

author: anonymous

Chronique de la quinzaine - 14 juillet 1839 ( 1839 )

redactioneel artikel in Revue des deux Mondes

author: anonymous

Chronique de la quinzaine - 14 juillet 1840 ( 1840 )

redactioneel artikel in Revue des deux Mondes

author: anonymous

Chronique de la quinzaine - 14 juillet 1841 ( 1841 )

redactioneel artikel in Revue des deux Mondes

author: anonymous

Welcome on Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline