Work

Il faut défendre la société cover

Il faut défendre la société

wd:Q42412769

Il faut défendre la société is een collegereeks van Michel Foucault uit 1976.De colleges behandelen het ontstaan van een zekere manier van geschiedschrijving, namelijk de interpretatie van geschiedenis als een eeuwig voortdurende oorlog tussen twee groepen binnen een land. Deze vorm van geschiedschrijving doet het eerst zijn intrede ten tijde van de Engelse Burgeroorlog (Normandische adel versus het Saksische volk) en vervolgens in de geschiedschrijving van Henri de Boulainvilliers (Germaanse adel versus de Gallische adel). Deze analyses brengen het begrip 'ras' voort, waarbij dit begrip nog niet de huidige biologische betekenis heeft, maar verwijst naar één van deze twee groepen die met de andere in oorlog verkeert. De relevantie van dit onderwerp voor Foucault is dat het bestaan van dit concept noodzakelijk was voor twee vormen van historische interpretatie die in de 19e eeuw ontstonden: geschiedenis als biologische confrontatie (zoals bijvoorbeeld in Mein Kampf) en geschiedenis als klassenstrijd.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Il faut défendre la société
date of publication: 1976

Public
nothing here

editions

add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline