Work

Globalizace: důsledky pro člověka

wd:Q43305197

Globalizace: Důsledky pro člověka (Globalization: The Human Consequences) je kniha od Zygmunta Baumana, kterou vydal v roce 1998. Globalization: The Human Consequences (Globalizace: důsledky pro člověka). V této knize jsou popsány příčiny a důsledky globalizace. Dále Bauman analyzuje změny vzniklé vlivem tohoto jevu v různých sférách života západní společnosti.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1998

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline