Author

Mara Lee cover

photo credits: Wikimedia Commons

Mara Lee

Swedish translator and writer

1972   -  

country of citizenship: Sweden
language of expression: Swedish
occupation: translator, author, poet
award received: Per Olov Enquist Prize, Svenska Dagbladet Literature Prize

Mara Lee (Maria Lee Gerdén), född 1972 i Sydkorea och uppvuxen i Osby, Skåne, är en svensk författare och översättare. Debutboken Kom (2000) är en lyrisk berättelse som behandlar frågor kring makt, sexualitet och femininitet. Romanen Ladies är översatt till en rad språk, bland annat franska (Beautés volées), tyska (Die Makellosen), norska, danska och finska. Hon skriver också essäistik och har undervisat vid Biskops-Arnös Författarskola. Hon har översatt Röd självbiografi och Makens skönhet av den kanadensiska poeten Anne Carson. Mara Lee disputerade år 2014 i ämnet litterär gestaltning vid Göteborgs universitet med den konstnärliga avhandlingen När Andra skriver: Skrivande som motstånd, ansvar och tid.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

2

Texst

Swedish anthology

author: Jörgen Gassilewski, Mara Lee, Ulf Karl Olov Nilsson

2004

Beautés volées

author: Mara Lee

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline