Work

Interlopers at the Knap

wd:Q4363940

Interlopers at the Knap is een kort verhaal van de Engelse schrijver Thomas Hardy. Het verscheen voor het eerst in mei 1884 in het maandblad The English Illustrated Magazine. In 1888 werd het opgenomen in de bundel Wessex Tales, die in die editie vijf verhalen bevatte. In de uitgave van 1912 telde deze bundel zeven verhalen. Het verhaal speelt zich af in de bosrijke omgeving die Hardy aanduidt als 'Hintock'. In Hardy's Wessex komen diverse vermeldingen met die naam voor. 'Little Hintock' is daarin een aanduiding voor het dorp Melbury Osmond, waar de moeder van de schrijver was geboren en waar ook de roman The Woodlanders is gesitueerd, ongeveer 20 mijl ten noorden van Casterbridge (Dorchester). De vertelling is, zoals vaak het geval bij Hardy, onderhevig aan plotselinge plotwendingen die worden veroorzaakt door toevallige omstandigheden of de grillen van het lot. 'The Knap' is de naam van het huis waar een deel van de actie zich afspeelt. Het is de woning van Mrs. Hall en haar huwbare dochter Sally. De term verwijst naar een lichte verhoging of een kleine heuvel in het landschap.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline