Work

Encyclopedia of Ukrainian Literature

wd:Q4470495

Украї́нська літерату́рна енциклопе́дія — перше видання узагальненого змісту, започатковане 1988 року, яке всебічно висвітлює історію національної та світової літератури. Із запланованих п'яти томів вийшло три (до літери Н).
Read more or edit on Wikipedia

language: Ukrainian
genre: Literary Encyclopedia 1929—1939

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline