Work

synopsis purioris theologiae

wd:Q45284272

Met de synopsis purioris theologiae wordt de Leidse synopsis (1625) bedoeld. Het kan vertaald worden als: Synopsis van een zuiverder theologie. Het betreft een boek met 52 disputaties onder het voorzitterschap van de hoogleraren in de theologie Johannes Polyander (1568-1646), Antonius Walaeus, Anthonius Thysius en Andreas Rivetus gehouden.De disputaties die aan de universiteit werden gehouden, waren een soort debatoefening in het argumenteren. In dit werk wordt op een compacte manier de gehele gereformeerde leer behandeld, zoals die in het begin van de zeventiende eeuw werd gedoceerd aan de studenten theologie te Leiden.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline