Work

Эстонский биографический словарь

wd:Q4532890

"Эстонский биографический словарь" (eesti: 'Eesti biograafialeksikon') on esimene teatmekirjanduslik venekeelne väljaanne Eesti inimestest. Leksikon kajastab perioodi 12. sajand kuni 2002. aasta, sisaldades ühtlasi u 3170 isikuartiklit. Leksikon on venekeelse Eesti-teemalise triloogia teine osa (esimene osa on "Эстония" 'Eesti' ja kolmas osa on "Estonski entsiklopeditšeski slovar" 'Eesti entsüklopeediline sõnastik').
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline