Work

Au-pair

wd:Q46227772

Au-pair je jednou z prvních knih, zabývající se etnografickým výzkumem této jedinečné instituce domácí práce. Výzkum byl zaměřen na zkušenosti slovenských au-pair pracující pro rodiny v Londýně. Zahrnoval 50 au-pair a více jak 80 hostitelských rodin. Autoři Zuzana Búriková a Daniel Miller k výzkumu použili standardní antropologické metody v podobě terénního výzkumu. Zároveň se nezabývají formálními aspekty této placené péče, nýbrž zdůrazňují témata důležitá pro samotné aktéry a aktérky: vztahy, které au-pair v cizím prostředí navazují, objevování hostitelské země, rozpaky, ponížení a nedorozumění v rodinách. Nahlížejí na uspořádání domácností, v níž au-pair žije, ale k níž nepatří, a v níž vykonává práci, která není doceňována. Snaží se postihnout fenomén au-pair jako zkušenost, jako specifický zážitek i jako životní fázi.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline