Author

Ioan Kidd

schrijver

1954   -  

occupation: writer

Awdur a chyfieithydd yw Ioan Kidd (ganwyd 4 Mehefin 1954). Yn enedigol o Gwmafan yng Ngorllewin Morgannwg, mae e'n byw yng Nghaerdydd ers blynyddoedd lawer. Graddiodd yn y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan cyn symud i'r brifddinas lle bu'n gweithio mewn nifer o feysydd ond yn bennaf ym maes darlledu. Gweithiodd i BBC Cymru am ryw ugain mlynedd, yn yr Adran Newyddion a'r Adran Addysg. Fe oedd golygydd cyntaf Ffeil, sef y rhaglen newyddion i blant a phobl ifanc a ddarlledir ar S4C.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline