Author

Elin M. Jones

2000   -  

Hanesydd ac athrawes Cymreig yw Elin M. JonesMae hi'n wreiddiol o Ystrad Mynach. Roedd hi'n athrawes yn yr ysgolion Preseli, Rhydfelen a Cwm Rhymni, ac wedyn swyddog addysg yn yr Amgueddfa Genedlaethol. Priododd ei cyd-athro Gwyn Jones (bu farw 1994) ym 1980. Ar ôl marwolaeth Gwyn, daeth Elin yn gefnogwr i Hafal. Yn 2009, daeth hi'n gadeirydd Hafal. Yn 2014 cyflwynodd raglen S4C o'r enw Gwrthdaro Gwent, Stori'r Siartwyr, am hanes y mudiad Siartaidd.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

    Welcome to Inventaire

    the library of your friends and communities
    learn more
    you are offline