Author

Gwen Redvers Jones

llenor o Gymru

1930   -  

country of citizenship: United Kingdom, Wales
language of expression: Welsh, English
occupation: writer, teacher

Awdures a cyn-athrawes yw Gwen Redvers Jones (ganwyd 24 Ebrill 1930). Fe'i ganwyd ym Mlaenau Ffestiniog a bu'n byw yn Y Friog, Dolgellau, Penmynydd a Llangefni. Aeth i ysgolion cynradd yn ardal Dolgellau ac yna yn Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ysgol Gyfun Llangefni a Phrifysgol Cymru Caerdydd a Prifysgol Cymru, Bangor.Cyn ymddeol bu'n athrawes Gymraeg yn Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Caerfyrddin ac mae hi’n byw yng Nghwmffrwd ar gyrion y dref. Mae ei hadnabyddiaeth o blant o bob oed dros yr holl flynyddoedd o gymorth, mae’n siŵr, wrth fynd ati i lenydda ar eu cyfer. Enillodd wobr Tir na n'Og deirgwaith.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

10

Bai pwy?

book

author: Gwen Redvers Jones

2002

Cochyn

book

author: Gwen Redvers Jones

2000

Charlie

book

author: Gwen Redvers Jones

1995

Beth Nesa'?

boek van Gwen Redvers Jones

author: Gwen Redvers Jones

2000

Herio'r cestyll : storïau

book by Gwen Redvers Jones & D. Cyril Jones

author: Gwen Redvers Jones

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline