Author

Gwen Redvers Jones

teacher and writer

1930   -  

country of citizenship: United Kingdom, Wales
languages spoken, written or signed: Welsh, English
occupation: writer, teacher

Awdures a cyn-athrawes yw Gwen Redvers Jones (ganwyd 25 Ebrill 1939). Fe'i ganwyd ym Mlaenau Ffestiniog a bu'n byw yn Y Friog, Dolgellau, Penmynydd a Llangefni. Aeth i ysgolion cynradd yn ardal Dolgellau ac yna yn Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ysgol Gyfun Llangefni a Phrifysgol Cymru Caerdydd a Prifysgol Cymru, Bangor.Cyn ymddeol bu'n athrawes Gymraeg yn Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Caerfyrddin ac mae hi’n byw yng Nghwmffrwd ar gyrion y dref. Mae ei hadnabyddiaeth o blant o bob oed dros yr holl flynyddoedd o gymorth, mae’n siŵr, wrth fynd ati i lenydda ar eu cyfer. Enillodd wobr Tir na n'Og deirgwaith.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

  Works

  10

  Welcome to Inventaire

  the library of your friends and communities
  learn more
  you are offline