Author

Gwyn Erfyl

Welsh broadcaster and minister

1924   -   2007

country of citizenship: United Kingdom, Wales
languages spoken, written or signed: Welsh, English
educated at: Aberystwyth University
occupation: Christian minister, broadcaster, television producer, television presenter

Darlledwr a phregethwr oedd Gwyn Erfyl (9 Mehefin 1924 – 4 Mai 2007). Cynhyrchodd gyfoeth o raglenni gan greu archif o fywyd a phersonoliaethau Cymru yn ystod rhan olaf y ganrif ddiwethaf.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

  Works

  2

  Welcome to Inventaire

  the library of your friends and communities
  learn more
  you are offline