Author

D. Geraint Lewis

Welsh author and lexicographer

1944   -  

country of citizenship: United Kingdom, Wales
language of expression: Welsh, English
occupation: writer, lexicographer

Awdur Cymreig yw D. Geraint Lewis (ganed 1944). Yn frodor o Ynys-y-bwl, cafodd Geraint ei addysgu yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Pontypridd, a Choleg y Brifysgol Aberystwyth.Mae'n eiriadurwr toreithiog, ac yn awdur nifer o lyfrau iaith hynod ddefnyddiol megis Geiriadur Gomer i'r Ifanc (enillydd Gwobr Tir Na N'og 1995 am lyfr plant gorau'r flwyddyn (ac eithrio ffuglen), Geiriadur Cynradd Gomer, Y Llyfr Berfau, Pa Arddodiad?, Y Treigladur, a Geiriau Lletchwith. Ffrwyth ei ddiddordebau cerddorol yw'r casgliad safonol o ganeuon gwerin Cân Di Bennill.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline