Author

Gwen Lasarus

author and actress

occupation: writer, teacher, actor

Cymhwysodd Gwen Lasarus fel athrawes ond mae wedi bod yn actores ers dros 20 mlynedd. Yn dod o Lanfair Pwll, Môn, aeth i Ysgol David Hughes. Darllen, nofio, yoga, coginio, beicio a cherdded yw ei diddordebau pennaf. Ei dylanwadau cynharaf oedd Enid Blyton ac yna Kate Roberts, John Gwilym Jones, Siôn Eirian ac yn fwy diweddar Frank McCourt, Helen Fielding a M Scott Peck.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

2

Swshi, Snogs a Sgribls Hogan Fl

boek van Gwen Lasarus

author: Gwen Lasarus

2006

Sgribls Hogan Flêr

boek van Gwen Lasarus

author: Gwen Lasarus

2004

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline