Author

Eurgain Haf

writer

educated at: Aberystwyth University
occupation: writer, press secretary

Awdur o Arfon yw Eurgain Haf. Cafodd Eurgain Haf ei geni a'i magu ym Mhenisarwaun yn Arfon ac wedi mynychu Ysgol Uwchradd Brynrefail, Llanrug aeth ymlaen i Brifysgol Cymru Aberystwyth i astudio Cymraeg a Drama cyn dilyn cwrs ymchwil MPhil ar y pwnc Addasu'r Nofel ar gyfer y Sgrîn. Mae'n gweithio yng Nghaerdydd fel Swyddog y Wasg i S4C. Cyhoeddodd sawl nofel i blant am y cymeriad Siencyn (Dref Wen).
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

7

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline